Nalatenschap


Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene niets nalaat.

Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.


Elke erfgenaam mag de aangifte van nalatenschap indienen. Wij adviseren om dit te laten doen bij een advokaat of notaris. Voor deze materie kunnen wij u Mieke Van Baden aanbevelen. Zij is dagelijks bezig met deze materie en is gespecialiseerd in erfrecht en nalatenschappen. Zij begeleidt u volledig met de opmaak van de aangifte.
U kan haar contacteren voor een afspraak te maken op tel.: 03/609 50 75.