Samenstellen eigen dienst


Men kan op voorhand perfect vastleggen op welke wijze men begraven wenst te worden.

Samen overlopen wij alle mogelijkheden inzake een volledige uitvaart gaande van het soort plechtigheid, drukwerk, bloemen, enz.:

  • Wij zetten alles op papier zodat u zeker bent dat je laatste wens aangaande de uitvaart zal uitgevoerd worden.
  • Wij bezorgen u enkele exemplaren zodat u deze kan bezorgen aan uw notaris of aan uw familie.
  • Wij nemen uw dossier op in ons archief. Dit dossier kan u ten alle tijden aanpassen naargelang uw nieuwe wensen.
  • U kan ook uw uitvaart volledig op voorhand betalen.  Wij berekenen uw uitvaart aan de kostprijs van vandaag. Indien u hiermee akkkoord bent zetten het overgemaakte bedrag in depostio bij een verzekeringsmaatschappij. Via de gekapitaliseerde intresten kunnen de eventuele prijsstijgingen opgevangen worden en bent u zeker dat uw uitvaart naar u wens zal worden uitgevoerd. Bij een eventuele faling van onze onderneming blijven de gelden steeds uwer beschikking.
  • ...


Zo wordt alles in het werk gesteld om de op voorhand vastgelegde wensen stipt uit te voeren.