Testament


Als u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ook regelt de wet hoeveel elk van uw erfgenamen erven. Er zijn veel mensen die zelf willen bepalen aan wie zij hun vermogen en bezittingen willen nalaten. Daarvoor is een testament bedoeld.

Een testament is een notariële akte waarin iemand (in vaktaal: de testateur) uitdrukkelijk aangeeft wat hij of zij wil dat er bij overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kunt u dus sturing geven aan uw vermogen na uw overlijden.

Iedereen die over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan vanaf de leeftijd van zestien jaar een testament laten opmaken. Om een geldig testament op te laten maken moet u naar een notaris.

Na de bespreking van het testament bij de notaris en na uw ondertekening ontvangt u een kopie van het testament. Het originele testament zelf moet de notaris bewaren.

Meer informatie kan u vinden op de site www.notaris.be.