Wilsbeschikking


Elke persoon mag tijdens zijn leven aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn Gemeente, schriftelijk en uit eigen wil, zijn wensen bekendmaken betreffende zijn teraardebestelling of de bestemming van zijn as. Niemand, zelfs niet de echtgenoot/echtgenote, de kinderen en de verwanten, mag zich tegen de wil verzetten die in deze geregistreerde verklaring wordt geuit.

Alle nodige inlichtingen en een exemplaar van deze verklaring kunt u bij de Dienst Bevolking van uw gemeente verkrijgen; «Formulier betreffende de laatste wil inzake de wijze van teraardebestelling» genoemd.

Indien de overledene geen instructies heeft achtergelaten, behoort de beslissing tot de afstammelingen of, in geval van gehuwde paren, aan de overlevende echtgenoot of echtgenote. In geval van twist binnen de familie betreffende de wijze van begrafenis en teraardebestelling, dient het geschil voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te worden gebracht.

De verschillende wijzen van teraardebestelling zijn:

 • begraven van de stoffelijke resten
 • crematie gevolgd door het verstrooien van de as op het grasperk van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door het verstrooien van de as in de territoriale Belgische wateren
 • crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door het plaatsen van de as in het columbarium op de begraafplaats
 • crematie gevolgd door de urne thuis te plaatsen, begraven of laten uitstrooien (met uitzondering van het openbaar domein).

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Bevolking. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.