Wat we doen

Voorzorg

Testament

Als u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ook regelt de wet hoeveel elk van uw erfgenamen erven. Er zijn veel mensen die zelf willen bepalen aan wie zij hun vermogen en bezittingen willen nalaten. Daarvoor is een testament bedoeld.

Een testament is een notariële akte waarin iemand (in vaktaal: de testateur) uitdrukkelijk aangeeft wat hij of zij wil dat er bij overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kunt u dus sturing geven aan uw vermogen na uw overlijden.

Iedereen die over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan vanaf de leeftijd van zestien jaar een testament laten opmaken. Om een geldig testament op te laten maken moet u naar een notaris.

Na de bespreking van het testament bij de notaris en na uw ondertekening ontvangt u een kopie van het testament. Het originele testament zelf moet de notaris bewaren.

Meer informatie kan u vinden op de site www.notaris.be.

 

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering bespaart u uw familie en vrienden onnodige financiële zorgen, want u regelt de kosten van uw begrafenis of crematie op voorhand. Wij kunnen op voorhand bespreken voor welk bedrag u moet verzekeren. Deze is afhankelijk van uw wensen. Voor onze uitvaartverzekeringen werken wij samen met Corona verzekeringen. U kan bij ons vrijblijvend informatie verkrijgen.

 Uw voordelen

 • Verzekerd vanaf uw eerste premiebetaling
 • Geen medisch onderzoek vooraf
 • 10 of 15 jaar premie betalen, levenslang verzekerd
 • Kinderen tot 18 jaar die nog thuis wonen gratis mee verzekerd
 • Geen premieverhoging tijdens de duur van uw contract
 • Kies zelf het verzekerde kapitaal
 • Premie betalen kan maandelijks, 3-maandelijks of per jaar
 • Kies zelf wie uw verzekerde kapitaal uitbetaald krijgt
 • Na uw overlijden vervallen resterende premies

 

Wilsbeschikking

Elke persoon mag tijdens zijn leven aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn Gemeente, schriftelijk en uit eigen wil, zijn wensen bekendmaken betreffende zijn teraardebestelling of de bestemming van zijn as. Niemand, zelfs niet de echtgenoot/echtgenote, de kinderen en de verwanten, mag zich tegen de wil verzetten die in deze geregistreerde verklaring wordt geuit.

Alle nodige inlichtingen en een exemplaar van deze verklaring kunt u bij de Dienst Bevolking van uw gemeente verkrijgen; «Formulier betreffende de laatste wil inzake de wijze van teraardebestelling» genoemd.

Indien de overledene geen instructies heeft achtergelaten, behoort de beslissing tot de afstammelingen of, in geval van gehuwde paren, aan de overlevende echtgenoot of echtgenote. In geval van twist binnen de familie betreffende de wijze van begrafenis en teraardebestelling, dient het geschil voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te worden gebracht.

De verschillende wijzen van teraardebestelling zijn:

 • begraven van de stoffelijke resten
 • crematie gevolgd door het verstrooien van de as op het grasperk van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door het verstrooien van de as in de territoriale Belgische wateren
 • crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door het plaatsen van de as in het columbarium op de begraafplaats
 • crematie gevolgd door de urne thuis te plaatsen, begraven of laten uitstrooien (met uitzondering van het openbaar domein).

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Bevolking. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.
 

Samenstellen eigen dienst

Men kan op voorhand perfect vastleggen op welke wijze men begraven wenst te worden.

Samen overlopen wij alle mogelijkheden inzake een volledige uitvaart gaande van het soort plechtigheid, drukwerk, bloemen, enz.:

 • Wij zetten alles op papier zodat u zeker bent dat je laatste wens aangaande de uitvaart zal uitgevoerd worden.
 • Wij bezorgen u enkele exemplaren zodat u deze kan bezorgen aan uw notaris of aan uw familie.
 • Wij nemen uw dossier op in ons archief. Dit dossier kan u ten alle tijden aanpassen naargelang uw nieuwe wensen.
 • U kan ook uw uitvaart volledig op voorhand betalen.  Wij berekenen uw uitvaart aan de kostprijs van vandaag. Indien u hiermee akkkoord bent zetten het overgemaakte bedrag in depostio bij een verzekeringsmaatschappij. Via de gekapitaliseerde intresten kunnen de eventuele prijsstijgingen opgevangen worden en bent u zeker dat uw uitvaart naar u wens zal worden uitgevoerd. Bij een eventuele faling van onze onderneming blijven de gelden steeds uwer beschikking.
 • ...


Zo wordt alles in het werk gesteld om de op voorhand vastgelegde wensen stipt uit te voeren.

Zorg

Aula

Wij beschikken over 2 grote aula's. De grote aula heeft 250 zitplaatsen en de kleine aula een 80-tal zitplaatsen. De grote aula is gevestigd over de begraafplaats van Putte op de Lierbaan. Boven deze aula is er de mogelijkheid om een koffietafel of een receptie aan te bieden. Deze koffiezaal biedt plaats voor 100 personen. Wij hebben getracht een aula te bouwen in een huiselijke sfeer waar u waardig afscheid kan nemen van uw dierbare. Er bestaat de mogelijkheid om foto's en/of films te projecteren op een groot scherm. Wanneer u foto's aan ons bezorgd kunnen wij een passende presentie maken of een DVD film. De muziekkeuze is volledig vrijblijvend. Wij zorgen zelf voor een mooie plechtigheid, deze kan altijd aangevuld worden met externe sprekers voor een persoonlijke plechtigheid. De plechtigheid is zelfs live te volgen waar u ook bent. Uw inbreng is voor ons heel belangrijk.

 

 

Bloemen

Bij onze firma hebt u de keuze in zijde of echte bloemen.

Indien u bloemen wenst voor één van onze overledenen, dan moet u kijken naar de rouwberichten en bij de "extra info" van de overledene kan u uw keuze maken.

 

Juweeltjes

De as van uw dierbare kunt u op verschillende manieren bewaren. Wij hebben voor u verschillende modelletjes van ashouders om aan een ketting te hangen. In onze winkel hebben een groot deel waaruit je kan kiezen.

 

 

 

Vingerafdruk

Ook kunnen wij van de overledene een vingerafdruk maken. Met deze afdruk kan u ook hangertjes, manchetknopen, ringen, ... laten maken.
Voor een volledig overzicht kan u het best even langskomen op de zaak.

 

Urnen

Een urne is een soort vaas waar de volledige of een gedeelte van de as van een overledene kan bewaard worden. Het is een heel persoonlijk gedenkteken. Wij hebben in onze collectie verschillende modellen die u kan plaatsen in een columbarium, urnenveld of die u gewoon thuis kan bewaren.
Wij hebben ook miniurnen waar een beetje as van de overledene kan bewaard worden. 
Voor de volledige collectie kan u het best met ons contact opnemen.

 

Grafkisten

De keuze maken van een uitvaartkist is vaak een emotioneel moment. Kiezen voor een ander of voor uzelf. Kiezen van het laatste element voor het afscheid.

In onze toonzalen proberen wij u door middel van verschillende sferen te helpen bij uw keuze. Wij hebben in ons gamma een diverse keuze van verschillende houtsoorten. Dit kan gaan van een simpele MDF met een folie tot een kist in volle eik of een andere houtsoort.

Onze toonzalen staan steeds ter uwer beschikking.

 

Drukwerk

Op onze zaken hebben wij professionele machines om uw rouwdrukwerk van optimale kwaliteit te kunnen verzorgen. Dit heeft tot voordeel dat we de familie, die met een overlijden te maken krijgen, zeer snel kunnen voorzien van het drukwerk.
Ook is er een zeer ruime keuze uit verschillende rouwbrieven, rouwprentjes, uitnodigingen en bedankingen. Al dan niet met foto en dit in de beste kwaliteit. Zo kunnen we ook uw persoonlijke inbreng met de grootste nauwkeurigheid opvolgen en uitvoeren.

 

Wagens

De laatste rit van uw nabestaanden verzorgen wij met recente Cadillac lijkwagens.

Ook hebben verschillende ceremoniewagens ter beschikking om de familie op te halen en brengen naar de uitvaart.

 

Uitvaartcentrum

In onze beide funerariums kan een laatste groet gebracht worden aan de overledene. Wij zorgen ook voor een persoonlijke begeleiding op dit moment van afscheid, maar laten u indien het wenst ook alleen met uw dierbare, hoelang je dit wilt.

 

Uitvaart

Het heengaan van een dierbare brengt steeds de nodige problemen met zich mee. In deze moeilijke tijden willen wij u bijstaan om de nodige praktische zaken voor jou over te nemen. 

 • overbrengen van de overledene naar ons funerarium, verzorging en opbaring
 • bespreking van de uitvaart, bloemen, koffietafel, crematorium, begraafplaats, ceremoniewagens, ...
 • opmaak van rouwbrief, prentje, overlijdensbericht, ...
 • begroeting met begeleiding in ons funerarium
 • alle administratieve fomaliteiten bij de bevoegde instanties
 • ...

Tijdens de uitvaart zorgen wij voor een serene plechtigheid met stijlvol personeel.
Wij zijn vooral actief in Groot-Antwerpen (Wilrijk, Hoboken, Berchem, Deurne, Borgerhout, Merksem, ... ) en in Putte (Beerzel, Grasheide, Peulis) en randgemeenten (Koningshooikt, Rijmenam, Bonheiden, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver, Berlaar, Schriek, Heist-op-den-Berg, Keerbergen, ...). Ook daarbuiten kunnen wij perfect jullie uitvaart regelen.

 

 

 

Nazorg

Nalatenschap

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene niets nalaat.

Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.


Elke erfgenaam mag de aangifte van nalatenschap indienen. Wij adviseren om dit te laten doen bij een advokaat of notaris. Voor deze materie kunnen wij u Mieke Van Baden aanbevelen. Zij is dagelijks bezig met deze materie en is gespecialiseerd in erfrecht en nalatenschappen. Zij begeleidt u volledig met de opmaak van de aangifte.
U kan haar contacteren voor een afspraak te maken op tel.: 03/609 50 75.

Administratief

Wij hebben vernomen dat sommige uitvaartverzekeringen doen alsof de administratieve nazorg bij een uitvaart een hele rompslomp is en zij bieden u aan om deze taken van u over te nemen. Dit doen zij natuurlijk tegen een vergoeding die u dan extra moet betalen. Wij hebben voor u een boekje samengesteld dat u kan opvolgen. U kan dit boekje lezen en zien welke instanties die u nog moet verwittigen. U zal merken dat dit eenvoudiger is dan gedacht. Indien u echter toch nog met een vraag zit, dan kan u deze gratis stellen aan ons of aan één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder. Onze informatiefolder kan u gratis bekomen op één van onze zaken.

Rouwverwerking

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een geliefde, ouders of kinderen.
De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft vijf fasen omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring weer tot rust te komen. Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook verschilt de volgorde vaak. Iedereen verwerkt rouw op zijn eigen manier.

 1. Ontkenning
  Ontkenning is een algemeen afweermechanisme. In deze fase beschermt de persoon zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.
 2. Protest (of boosheid)
  De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en heeft hierbij veel woede. Men kan gaan huilen en schreeuwen. Ook kan de woede naar God worden geuit. Men kan soms flink vloeken. Hierbij komen gedachten naar boven als: "Waarom ik?", "waarom nu", "zoveel", "dit is discriminatie". Ook gedachten van wraak. Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven. Men heeft niet goed gehandeld of ze hadden dingen anders moeten doen. Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken. Door zich druk te maken over de schuldvraag ontwijkt men ook het gevoel van verlies en verdriet. Deze fase is voor de onschuldigen soms moeilijk te begrijpen en soms laat men zich ook de schuld in de schoenen schuiven en gaat men zich schuldig voelen. Soms wordt er slachtofferhulp geboden.
 3. Onderhandelen en vechten
  Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Dit kan vele vormen aannemen, bijvoorbeeld de eigen dood uit te stellen tot een kleinkind is geboren, een marathon gaan lopen, of een motorfiets kopen…
 4. Depressie
  Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op. De persoon voelt zich machteloos en sluit zich vaak af voor contact of gedraagt zich teruggetrokken. De persoon sluit zich ook af voor communicatie, bijvoorbeeld door weg te lopen, de telefoon er op te gooien, zich ziek te melden, in een donker hoekje te gaan zitten en/of drugs tot zich te nemen zoals alcohol, pijnstillers, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen.
 5. Aanvaarding
  Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet. Iemand die een geliefde heeft verloren kan weer proberen nieuwe contacten te leggen en plannen maken voor een leven zonder de geliefde.
   

Als iemand niet goed in staat is het verdriet te verwerken, kan een blijvende depressie of een aanpassingsstoornis ontstaan.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.